Klauzula informacyjna – RODO

  

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. ("RODO”) informuję, iż:

 

Ochrona danych osobowych

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Ritex Gourmet Alfred Molski adres: ul. Polanowska 13, 60-434 Poznań, NIP: 779100 73 72

Składając zamówienie, Klient świadomie zgadza się na przetwarzanie i wykorzystywanie jego danych osobowych w celu realizacji zamówienia. Dane osobowe umieszczone w bazie danych firmy Ritex Gourmet Alfred Molski są przetwarzane wyłącznie dla jego potrzeb, nie są i nie będą też udostępniane innym podmiotom. Dane te są gromadzone z należytą starannością i odpowiednio chronione przed dostępem do nich przez osoby do tego nieupoważnione, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich informacji nazwa (RODO) oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE . Klient ma prawo wglądu do swoich danych, do ich korekty oraz żądania zaprzestania ich wykorzystywania oraz wykasowania. Dane można przeglądać oraz zmieniać po zalogowaniu do sklepu.

Dane osobowe wykorzystywane są wyłącznie do realizacji zamówień oraz pod warunkiem wyrażenia zgody przez Klienta w celu informowania o nowych produktach, usługach oraz promocjach oferowanych przez Sklep.

Przekazanie Państwa danch osobowych do firm dostarczających systemy opinii takich jak : ceneo.pl Ceneo.pl Sp. z o.o. ul. Grunwaldzka 182, 60-166 Poznań NIP: 525-26-74-781 ; opineo.pl Opineo.pl -Ringier Axel Springer Polska Sp. z o.o. ul. Domaniewska 52, 02-672 Warszawa NIP: 527-267-70-09; Program „Zaufane Opinie Ceneo” ceneo.pl Ceneo.pl Sp. z o.o. ul. Grunwaldzka 182, 60-166 Poznań NIP: 525-26-74-781 ;będzie miało miejsce wyłącznie po uzyskaniu zgody klienta. Zgoda ta może być w każdym momencie wycofania poprzez wysłanie do nas informacji drogą mailową na adres kontakt@sklep-z-winem.pl

 

2.Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:

a) realizacji zamówień

Przekazanie Państwa danch osobowych do firm dostarczających systemy opinii takich jak : ceneo.pl Ceneo.pl Sp. z o.o. ul. Grunwaldzka 182, 60-166 Poznań NIP: 525-26-74-781 ; opineo.pl Opineo.pl -Ringier Axel Springer Polska Sp. z o.o. ul. Domaniewska 52, 02-672 Warszawa NIP: 527-267-70-09; Program „Zaufane Opinie Ceneo” ceneo.pl Ceneo.pl Sp. z o.o. ul. Grunwaldzka 182, 60-166 Poznań NIP: 525-26-74-781 ;będzie miało miejsce wyłącznie po uzyskaniu zgody klienta. Zgoda ta może być w każdym momencie wycofania poprzez wysłanie do nas informacji drogą mailową na adres kontakt@sklep-z-winem.pl

b) w celach ew. procesów reklamacyjnych 

c) w celach marketingowych (newsletter)

O ile wyrazili Państwo na to zgodę (zapis do newslettera), podany przez Państwa adres e-mail będzie wykorzystywany w celach marke- tingowych własnych produktów sklep-z-winem.pl ALFRED MOLSKI" RITEX GOURMET. Zgoda może być cofnięta w każdym czasie, np. poprzez przesłanie e-maila (na adres kontakt@sklep-z-winem.pl ) z rezygnacją.     

 

3. Podstawą prawną do przetwarzania Pana/Pani danych będzie odpowiednio:

a) niezbędność podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy,

b) po zawarciu umowy - niezbędność do wykonania zawartej umowy,

c) niezbędność do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze – np. art. 106e ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług,

d)O ile wyrazili Państwo na to zgodę (zapis do newslettera), podany przez Państwa adres e-mail będzie wykorzystywany w celach marketingowych własnych produktów www.sklep-z-winem.pl. Zgoda może być cofnięta w każdym cza-się,  np. poprzez przesłanie e-maila (na adres kontakt@sklep-z-winem.pl ) z rezygnacją.     

e) Pana/Pani zgoda - w przypadku przetwarzania Pana/Pani danych osobowych dla celów marketingowych po zakończeniu stosunku prawnego między Panem/Panią a Administratorem.

f) mierzenia skuteczności prowadzonych akcji i działań reklamowych, a także dopasowania treści i form reklam, wyświetlanych zarówno na stronie Serwisu jak i np. w sieci reklamowej Google (więcej szczegółów: https://support.google.com/adwords/answer/2407785);

W związku z powyższym część danych może być przekazywana za pośrednictwem narzędzi, z których korzystamy, do zewnętrznych partnerów. Partnerzy mogą natomiast połączyć te dane z innymi informacjami otrzymanymi od Użytkownika lub przesłanymi za pomocą narzędzi, z których sam korzysta. Poniżej znajduje się lista partnerów z którymi współpracujemy:

    1. Google Analytics (administrator cookies: Google Inc z siedzibą w USA),
    2. Google AdWords (administrator cookies: Google Ireland Limited z siedzibą w Irlandii),

 

4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych są:

a) osoby upoważnione przez Administratora do przetwarzania danych osobowych w ramach wykonywania swoich obowiązków służbowych,

b) podmioty którym Administrator zleca wykonywanie czynności, z którymi wiąże się konieczność przetwarzania danych (podmioty przetwarzające) np. biuro rachunkowe; firma informatyczna itp.

c) inni odbiorcy danych, np. kurierzy, banki, ubezpieczyciele, kancelarie prawne, biura windykacyjne.

 

5. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane poza teren Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

 

6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres trwania stosunku prawnego pomiędzy Panem/Panią a Administratorem, a po jego ustaniu przez okres przedawnienia roszczeń przysługujących administratorowi danych i w stosunku do niego, a także przez okres wymagany przepisami prawa podatkowego. Dane pozyskane dla potrzeb marketingu bezpośredniego usług Administratora będą przechowywane do czasu, aż zgłosi Pan/Pani sprzeciw względem ich przetwarzania w tym celu lub cofnie Pan/Pani zgodę.

 

7. Ma Pan/Pani prawo:

a) dostępu do swoich danych osobowych oraz otrzymania ich kopii,

b) sprostowania (poprawiania swoich danych)

c) usunięcia danych

d) ograniczenia przetwarzania,

e) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych

f) przenoszenia danych,

g) wniesienia skargi do organu nadzorczego

h) cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych.

W celu wykonania swoich praw, proszę skierować żądanie pod adres e-mail: kontakt@sklep-z-winem.pl

 

8. Ma Pan/Pani prawo wycofania zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Pana/Pani zgody przed jej wycofaniem.

 

9. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

 

10. Pliki cookies

Sklep internetowy nie zbiera w sposób automatyczny żadnych danych, z wyjątkiem danych zawartych w plikach cookies podczas samego korzystania z Witryny. Pliki cookies to małe pliki tekstowe wysyłane przez sklep internetowy i przechowywane na Państwa komputerze zawierające pewne informacje związane z korzystaniem przez Państwa z Witryny i Sklepu Internetowego. Wykorzystywane przez sklep internetowy pliki cookies mogą mieć charakter tymczasowy lub trwały. Tymczasowe pliki cookies są usuwane z chwilą zamknięcia przeglądarki, natomiast stałe pliki cookies są przechowywane także po zakończeniu korzystania przez Państwa z Witryny i służą do przechowywania informacji takich jak Państwa hasło czy login, co przyspiesza i ułatwia korzystanie z Witryny.

W każdym wypadku mogą Państwo zablokować instalowanie plików cookies lub usunąć stałe pliki cookies, wykorzystując stosowne opcje Państwa przeglądarki internetowej. W razie problemów doradzamy skorzystać z pliku pomocy przeglądarki lub skontaktować się z producentem przeglądarki, z której Państwo korzystacie.

Czym są pliki "cookies"?

Pliki "cookies" to małe pliki tekstowe rejestrujące aktywność użytkownika online. Ułatwiają poruszanie się po witrynie oraz podejmowanie rozmaitych działań, ponieważ rozpoznają urządzenie Użytkownika i wyświetlają stronę dopasowaną do jego indywidualnych preferencji. Ich wyłączenie może spowodować błędne działanie strony oraz brak dostępu do niektórych funkcji.

Jakiego rodzaju plików "cookie" używamy i w jaki sposób je wykorzystujemy?

Sesyjne pliki cookie

Pliki cookie pozwalające zapamiętać wybory dokonane przez Użytkownika i używane m.in. przy logowaniu. Pozostają na urządzeniu użytkownika do czasu wylogowania z serwisu lub zamknięcia przeglądarki.

Pliki cookie służące do analiz

Pliki cookie pozwalające zbierać dane związane ze sposobem korzystania z witryny internetowej, w tym treści klikane przez użytkownika podczas przeglądania witryny, i umożliwiające ulepszanie działania oraz struktury serwisu.

Pliki cookie używane do targetowania

Pliki cookie zapamiętujące informacje dotyczące korzystania z witryny internetowej, umożliwiające proponowanie użytkownikom promocji i innych informacji dostosowanych do ich preferencji.

Usuwanie plików "cookies"

Każdy rodzaj przeglądarki oferuje możliwość blokowania i kasowania plików cookie. Więcej informacji na temat zarządzania plikami cookie można uzyskać, korzystając z poniższych linków.

Internet Explorer   http://windows.microsoft.com/en-GB/windows7/How-to-manage-cookies-in-Internet-Explorer-9

Firefox  https://support.mozilla.org/en-US/kb/cookies-information-websites-store-on-your-computer?redirectlocale=en-US&redirectslug=Cookies

Google Chrome   https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=en

Safari  http://support.apple.com/kb/PH5042

 

 ____________________________________________________________________________________________

 
1. "ALFRED MOLSKI"Ritex Gourmet właściciel serwisu internetowego www.sklep-z-winem.pl (dalej „Serwis”) przywiązuje szczególną wagę do ochrony prywatności użytkowników Serwisu i bezpieczeństwa przetwarzania ich danych osobowych.

2. Dane osobowe użytkowników Serwisu zawarte w formularzach rejestracyjnych oraz dane osobowe zgromadzone automatycznie są przetwarzane z zachowaniem wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, zwane także RODO).
 
 Użytkownikom przysługuje prawo wglądu do dotyczących ich danych osobowych oraz prawo do ich poprawiania. Danych zbieranych automatycznie nie da się zmienić ani usunąć.

3. Dane osobowe użytkowników Serwisu zawarte w formularzach rejestracyjnych przetwarzane będą przez Ritex Gourmet wyłącznie w celach realizacji usług świadczonych w Serwisie i w celach wskazanych w formularzach rejestracyjnych dotyczących konkretnych usług Serwisu. Nadto mogą być one przetwarzane, za zgodą użytkowników Serwisu, w prawnie usprawiedliwionych celach Ritex Gourmet , w tym marketingu bezpośredniego własnych produktów i usług Ritex Gourmet oraz firm z nią współpracujących. Administratorem danych osobowych jest Ritex Gourmet .

4. Ritex Gourmet nie przekazuje i nie dokonuje obrotu (nie sprzedaje, nie użycza) danych osobowych użytkowników Serwisu innym osobom lub instytucjom, bez zgody użytkownika. Przetwarzane przez Ritex Gourmet dane osobowe użytkowników Serwisu mogą zostać udostępnione uprawnionym organom państwa na ich żądanie, na potrzeby prowadzonych przez nie postępowań lub osobom trzecim na podstawie orzeczeń organów państwa.

5. Ritex Gourmet gromadzi informacje pozyskiwane automatycznie, dotyczące adresów IP użytkowników odwiedzających Serwis i korzystających z usług świadczonych w ramach Serwisu. Zebrane w ten sposób informacje służą administrowaniu Serwisem, okresowym analizom statystyki odwiedzin, ustaleniu, które strony odwiedzane są najczęściej, określeniu poziomu funkcjonalności stron Serwisu. Informacje dotyczące IP użytkowników mogą zostać przekazane uprawnionym organom państwa, na ich żądanie na potrzeby prowadzonych przez nie postępowań lub osobom trzecim na podstawie orzeczeń organów państwa.

6. Polityka stosuje mechanizm tzw. cookies tj. plików przechowywanych na dysku komputera użytkownika Serwisu służących zachowaniu parametrów nawigacyjnych użytkownika i statusu zalogowania. Mechanizm cookies nie ma na celu do pozyskiwania jakichkolwiek informacji o użytkownikach Serwisu, stosowany jest jedynie w celu agregowania danych statystycznych o ruchu użytkowników Serwisu. Użytkownik może usunąć cookies, co nie spowoduje żadnych utrudnień w korzystaniu z Serwisu.

7. Serwis zwiera odnośniki/linki do innych stron WWW. Ritex Gourmet nie ponosi odpowiedzialności za zasady zachowania prywatności obowiązujące na tych stronach.

8. Pytania i wątpliwości w zakresie polityki prywatności użytkownicy Serwisu mogą zgłaszać poprzez adres e-mail: kontakt@sklep-z-winem.pl

9. W przypadku zmiany obowiązującej polityki prywatności, odpowiednie modyfikacje powyższych zasad zostaną udostępnione na stronie Serwisu.
 

Polityka prywatności - pliki cookies

Czym są pliki "cookies"?

Pliki "cookies" to małe pliki tekstowe rejestrujące aktywność użytkownika online. Ułatwiają poruszanie się po witrynie oraz podejmowanie rozmaitych działań, ponieważ rozpoznają urządzenie Użytkownika i wyświetlają stronę dopasowaną do jego indywidualnych preferencji. Ich wyłączenie może spowodować błędne działanie strony oraz brak dostępu do niektórych funkcji.

Jakiego rodzaju plików "cookie" używamy i w jaki sposób je wykorzystujemy?

Sesyjne pliki cookie

Pliki cookie pozwalające zapamiętać wybory dokonane przez Użytkownika i używane m.in. przy logowaniu. Pozostają na urządzeniu użytkownika do czasu wylogowania z serwisu lub zamknięcia przeglądarki.

Pliki cookie służące do analiz

Pliki cookie pozwalające zbierać dane związane ze sposobem korzystania z witryny internetowej, w tym treści klikane przez użytkownika podczas przeglądania witryny, i umożliwiające ulepszanie działania oraz struktury serwisu.

Pliki cookie używane do targetowania

Pliki cookie zapamiętujące informacje dotyczące korzystania z witryny internetowej, umożliwiające proponowanie użytkownikom promocji i innych informacji dostosowanych do ich preferencji.

Usuwanie plików "cookies"

Każdy rodzaj przeglądarki oferuje możliwość blokowania i kasowania plików cookie. Więcej informacji na temat zarządzania plikami cookie można uzyskać, korzystając z poniższych linków.

Internet Explorer   http://windows.microsoft.com/en-GB/windows7/How-to-manage-cookies-in-Internet-Explorer-9

Firefox  https://support.mozilla.org/en-US/kb/cookies-information-websites-store-on-your-computer?redirectlocale=en-US&redirectslug=Cookies

Google Chrome   https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=en

Safari  http://support.apple.com/kb/PH5042

Sklep internetowy nie zbiera w sposób automatyczny żadnych danych, z wyjątkiem danych zawartych w plikach cookies podczas samego korzystania z Witryny. Pliki cookies to małe pliki tekstowe wysyłane przez sklep internetowy i przechowywane na Państwa komputerze zawierające pewne informacje związane z korzystaniem przez Państwa z Witryny i Sklepu Internetowego. Wykorzystywane przez sklep internetowy pliki cookies mogą mieć charakter tymczasowy lub trwały. Tymczasowe pliki cookies są usuwane z chwilą zamknięcia przeglądarki, natomiast stałe pliki cookies są przechowywane także po zakończeniu korzystania przez Państwa z Witryny i służą do przechowywania informacji takich jak Państwa hasło czy login, co przyspiesza i ułatwia korzystanie z Witryny.

W każdym wypadku mogą Państwo zablokować instalowanie plików cookies lub usunąć stałe pliki cookies, wykorzystując stosowne opcje Państwa przeglądarki internetowej. W razie problemów doradzamy skorzystać z pliku pomocy przeglądarki lub skontaktować się z producentem przeglądarki, z której Państwo korzystacie.

Polityka prywatności : 

O ile wyrazili Państwo na to zgodę (zapis do newslettera), podany przez Państwa adres email będzie wykorzystywany w celach marketingowych własnych produktów www.sklep-z-winem.pl "ALFRED MOLSKI" RITEX GOURMET. Zgoda może być cofnięta w każdym czasie, np. poprzez przesłanie e-maila z rezygnacją.  

Rejestracja

Zarejestruj nowe konto

Posiadasz już swoje konto?
Zaloguj się lub zresetuj hasło